Muang Khammouan 므앙캄무안

(Muang Khammouane) 라오스 | 인문지명
라오어(설명): ເມືອງຄໍາມ່ວນ BGN/PCGN: Muang Khammouan, ALA-LC: Mư̄ang Khammūan

라오스 타캑의 다른 이름.

기존 표기: Muang Khammouan 무앙캄무안