Yūsuf al-Qaramānlī 유수프 카라만리

(Yusuf al-Qaramanli) 리비아 | 인물
문어체 아랍어(설명): يوسف القرمانلي

오스만령 리비아 트리폴리 파샤(총독, 1766~1838). 재위 1795~1832.

튀르키예어: Karamanlı Yusuf Paşa 카라만르 유수프 파샤