Yaʿqūb (ibn ʿAbdi l-Ḥaqq), ʾAbū Yūsuf 야쿠브 (이븐압딜하크), 아부유수프

(Abu Yusuf Yaqub ibn Abd al-Haqq) 모로코 | 인물
문어체 아랍어(설명): أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق

마린 왕조 모로코 술탄(1212~1286). 재위 1258~1286.