Xouang Hua 祝祭 수앙흐아 축제

(Suang Heua Festival, Xuang Heua —) 라오스 | 민속
라오어(설명): ຊ່ວງເຮືອ— BGN/PCGN: Xouang Hua —, ALA-LC: Sūang Hư̄a

라오스 전국 각지에서 10월경 열리는 배 경주 축제.