tam mak houng 땀막훙

(tum mak hoong) 라오스 | 음식
라오어(설명): ຕໍາໝາກຫຸ່ງ BGN/PCGN: tam mak houng, ALA-LC: tam māk hung

파파야를 썰어서 만든 매운 맛의 라오스 음식.