rôbăm preăh réach trôpy 로밤쁘레아리억뜨롭

(robam preah reach trop) 캄보디아 | 예술
크메르어(설명): របាំព្រះរាជទ្រព្យ

캄보디아 전통 궁중 무용.