Phoumi Chittaphông, (Maha) (마하) 푸미 찌따퐁

(Maha Phoumi Chittaphong) 라오스 | 인물
라오어(설명): (ມະຫາ)ພູມີ ຈິດຕະພົງ BGN/PCGN: (Maha) Phoumi Chittaphông, ALA-LC: (Mahā) Phūmī Chittaphong

라오스 시인(?~1964). 남성.