Phou Xiang Thong 國立保護區域 푸시앙통 국립 보호 구역

(Phou Xieng Thong National Protected Area) 라오스 | 지정구역
라오어(설명): ພູຊຽງທອງ— BGN/PCGN: Phou Xiang Thong —, ALA-LC: Phū Sīang Thō̜ng —

라오스 사라반주와 짬빠삭주에 걸쳐 있는 국립 보호 구역.