Nam Theun江 남튼강

(Nam Theun River) 라오스 | 지형
라오어(설명): ນ້ຳເທີນ— BGN/PCGN: Nam Theun—, ALA-LC: Nam Thœ̄n—

라오스를 흐르는 강. 메콩강의 지류.