Nam Ngum江 남응음강

(Nam Ngum River) 라오스 | 지형
라오어(설명): ນໍ້າງືມ— BGN/PCGN: Nam Ngum—, ALA-LC: Nam Ngư̄m—

라오스를 흐르느 강. 메콩강의 지류.