Muḥammad 1世 (al-Ghālib bi-llāh), ʾAbū ʿAbdi llāh 무함마드 1세[일세] (갈리브 빌라), 아부압딜라

(Abu Abd Allah Muhammad I al-Ghalib Billah) 에스파냐 | 인물
문어체 아랍어(설명): أبو عبد الله محمد— الغالب بالله

나스르 왕조 안달루스(현 에스파냐) 그라나다 술탄(1195~1273). 재위 1238?~1273.