Muʿtamid (ʿalā llāh) Muḥammad ibn ʿAbbād, al- 무타미드 (알랄라) 무함마드 이븐아바드

(al-Mutamid ala Allah Muhammad ibn Abbad) 에스파냐 | 인물
문어체 아랍어(설명): المعتمد على الله محمد بن عباد

안달루스(현 에스파냐) 세비야 타이파 왕·시인(1040~1095). 재위 1069~1091.