Maqdisī/Muqaddasī, Shamsu d-Dīn al- 막디시/무카다시, 샴수딘

(Shams al-Din al-Maqdisi/Muqaddasi) 팔레스타인 | 인물
문어체 아랍어(설명): شمس الدين المقدسي

팔레스타인 아랍인 이슬람교도 지리학자·여행가(945?~991). 남성.