Buluggīn ibn Muḥammad 불루긴 이븐무함마드

(Buluggin ibn Muhammad) 알제리 | 인물
문어체 아랍어(설명): بلقين بن محمد Buluqqīn ibn Muḥammad

알제리 함마드 왕조 술탄(?~1062). 재위 1055~1062.