Ḥammād ibn Buluggīn 함마드 이븐불루긴

(Hammad ibn Buluggin) 알제리 | 인물
문어체 아랍어(설명): حماد بن بلقين Ḥammād ibn Buluqqīn

알제리 함마드 왕조 술탄(?~1028). 재위 1014~1028.