ʿAbdu l-Wāḥid 2世, ʾAbū Muḥammad ar-Rashīd 압둘와히드 2세[이세], 아부무함마드 라시드

(Abu Muhammad al-Rashid Abd al-Wahid II) 모로코 | 인물
문어체 아랍어(설명): أبو محمد الرشيد عبد الواحد—؜

알무와히드 왕조 칼리프(?~1242). 재위 1232~1242.