ʾAḥmad ibn ʾIbrāhīm al-Mustanṣir, (ʾAbu l-ʿAbbās) 아흐마드 이븐이브라힘 무스탄시르, (아불아바스)

(Abu al-Abbas Ahmad ibn Ibrahim al-Mustansir) 모로코 | 인물
문어체 아랍어(설명): أبو العباس أحمد بن إبراهيم المستنصر

마린 왕조 모로코 술탄(?~1393). 재위 1374~1384, 1387~1393.