Selaheddîn (Eyûbî) 셀라헤딘 (예유비)

(Selaheddin Eyubi) 이라크 인물 쿠르드어(설명): سەلاحەددینی ئەییووبی Selaheddîn Eyûbî → Ṣalāḥu d-Dīn (Yūsuf al-ʾAyyūbī) 살라후딘 (유수프 아이유비)